درباره ما

شرکت پارس سریر پرواز با ارایه خدمات بار در خصوص مشاوره در مورد مسیرهای حمل و نقل به صاحبان کالا، اخذ نمایندگی خدمات بار از شرکتهای هواپیمایی و فورواردی بین الملل، صدور پرو فرمای حمل، انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا، صدور بارنامه، جمع آوری بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل، انبارداری بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرار داد حمل، بسته بندی بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل، بیمه باربری برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرکت را ارائه میدهد.

دیگر خدمات ما

انجام تشریفات گمرکی در مبدا بر حسب نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، انعقاد قرارداد حمل با موسسات مختلف حمل کننده، کسب اطلاعات لازم از جریان حمل و ارایه اطلاعات کسب شده به صاحب کالا بر حسب قرارداد منعقد بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل، اخذ صورت مجالس کسر و اضافه و آسیب دیدگی کالا و دستخوردگی و ترخیصیه از نماینده خط هوایی و انجام سایر وظایف در ارتباط با سایر مسیولیتها، انجام تسویه حساب با طرفهای ذیربط، اعلام ورود کالا به صاحب کالا، صدور ترخیصیه و ترخیصیه تفکیک در مواردی که کالای موضوع یک راهنامه به موجب بارنامه‌های اولیه متعلق به چند صاحب کالا، انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالا در گمرک مقصد بر حسب توافق با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تحویل کالا در مقصد نهایی و در صورت توافق حمل تا انبار صاحب کالا، اخذ پروانه ورود موقت از گمرک برای کانتینرهایی از گمرکات به داخل کشور وارد می‌شوند و اعاده آن در مهلت مقرردر صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت

برای مشاوره رایگان و ارسال انتقادات و پیشنهادات با ما در ارتباط باشید.

فهرست